Reactie op de laatste raadsvergadering

Afgelopen dinsdag tijdens de laatste raadsvergadering van deze gemeenteraad is werd pijnlijk duidelijk dat er respectloos met mensen in Eindhoven omgegaan wordt zowel buiten als in de raad. Een van onze kandidaatsleden mocht haar punt niet maken deze avond. Zo werd de context van haar verhaal niet duidelijk maar de gevolgen waren aanzienlijk. Daarom hier een terugblik en reactie op deze avond.

 

Korte toelichting van raadslid Mary-Ann Schreurs op de reuring die ontstaan is na de laatste raadsvergadering afgelopen dinsdag 8 maart. Daarom schreef zij onderstaande brief naar de burgemeester. Die delen we graag met jullie.

*“Want sommigen staan in het donker en anderen in het licht. En men ziet die in het licht staan, die in het donker ziet men niet."


Inwoners van Eindhoven zijn in diepe ellende gestort door dit college. En de raad stond dat toe.

Onze inwoners hebben raadsleden nodig die voor hen op komen. De bedreigingen als je dat doet raken mij. Maar het leed dat inwoners willens en wetens is aangedaan kan en zal ik niet loslaten. En dat allemaal in de stad van licht, waar Philips als sociale onderneming voor sociale woningbouw, studiebeurzen, parken zorgde. Het lijkt alsof de geest van Philips helemaal weg is en er alleen nog aandacht is voor wie het goed gaat.


De bescheidenheid van Frits Philips zou ik ons college toewensen. En de raad een ruggegraat.


 

vrijdag, 11 mrt 2022


Geachte burgemeester,Door wat er na de raadsvergadering gebeurd is ben ik gedwongen om op de raadsvergadering van afgelopen dinsdag terug te komen.


Even in herinnering brengend, ik heb toen een motie van wantrouwen tegen het hele college ingediend. Ik sluit de motie nog even bij. Zoals u weet kreeg ik van u niet de gelegenheid de hele inleiding uit te spreken en dan heeft u nu de hele opbouw naar de voorgelegde motie.

De bespreking was mede dankzij u, ofschoon niet alleen door u hoor, kort en niet ter zake doende. Ik was daar al vooraf van uitgegaan. En ook dat ik kon rekenen op losgaan op mij als persoon daar dit al sinds het begin van deze periode als normaal geaccepteerd wordt en er voor zorgt dat de discussie niet gevoerd hoeft te worden over wat ter tafel ligt.


Zoals iemand mij schreef:


"Nou de tekst van de motie legt goed uit waarom die is ingediend. In het belang van burgers die stelselmatig genegeerd zijn. Als raadslid dien je voor die mensen op te komen, ze een stem te geven. Dat is niet de stem van de persoon Mary Ann maar van het raadslid. Dus het gaat niet om de persoon Mary Ann maar om haar verantwoordelijkheid als raadslid naar de mensen namens wie ze in de raad zit. Dat besef lijkt bij de andere raadsleden onvoldoende aanwezig. Ze spreken jou aan op wie je bent ze moeten je aanspreken op wat je vertegenwoordigt als raadslid. En dat durven en kunnen ze niet want daar zit het euvel: het weten dat dingen niet goed zijn gegaan en daardoor mensen benadeeld zijn."


Mijn belangrijkste doelstelling vanaf het begin was te zorgen dat de motie een onderdeel van de handelingen zou worden. Opdat het niet ongezien zou blijven, dat de mensen door hun eigen overheid geen recht gedaan is; dat alle checks en balances daarbij gefaald hebben, want het was zichtbaar en er werd bewust niets aan gedaan; dat het college en de meerderheid van de raad een voorstel van de minderheid om onderzoek te doen naar hoe dat heeft kunnen gebeuren tegenhoudt, vanwege het kleine politieke belang en zelfs de discussie erover mijdt tot en met de laatste raadsvergadering van deze raadsperiode. En dat dat zich niet verhoudt tot democratische uitgangspunten.


Ik wil u hier een reactie van een andere burger:

" Ik heb net de video gezien; wat een asociale toon heeft Jorritsma tegen je. Tijd is belangrijker dan de burger. Raadsleden zijn moe en willen liever stoppen dan de democratie waarvoor ze zijn gekozen te verdedigen.

Terwijl in de tweede kamer wordt gesproken over fatsoen gebeurde in de raad het tegenovergestelde. Hoor net Lex Janssen je een gevaar voor de democratie noemen. Ik ben benieuwd wat zijn argumenten zijn."


Laatste puntje in de raad.

Terwijl ik naar buiten liep begon een raadslid naar mij te roepen en ik zei wat terug en dus (!) werd ik tot de orde geroepen.


Buiten aangekomen trof ik een wethouder aan die tekeer aan het gaan was tegen mijn partner. En mij ziende mij de volle laag gaf. Schreeuwend gaf hij aan dat ik niet deugde, wat er allemaal mis was met mij, wat ik allemaal fout gedaan heb.


Ik probeerde hem te vertellen dat één van de mensen die in de raad verteld heeft wat de korting op de huishoudelijke hulp in haar leven betekende, dood is en dat wat haar overkomen is haar leven gedurende jaren aangetast heeft.

Maar ik kon er niet tussen komen. Het was tomeloos agressief en intimiderend.

Dit gebeurde ook een tweede keer waarna hij nog steeds tierend en scheldend wegliep en uiteindelijk ging dat over in een derde keer buiten. Waarna met een benoeming van mij als Jij Kut fietste hij weg. Een tweede lid van het college was daarbij aanwezig. Dus ik ga er van uit dat het inmiddels binnen het college breed bekend is. Mogelijk staat het ook op bewakingsvideo's binnen en buiten.


Ik zal u ook hierover een oordeel van een derde geven:

"Dat zo’n wethouder aan het schelden gaat is een bewijs van zwakte.

Als hij mans was had hij gezegd ‘ik ben het om die en die reden niet met je eens en in die andere dingen heb je gelijk en hadden we meer moeten doen’. "


Ik weet dat ik hier een klacht over kan indienen. Het is niet dat wethouders zich zo mogen gedragen ten aanzien van raadsleden. Formeel moet die klacht ingediend worden bij de burgemeester. Wat zal ik daarover zeggen. Het lijkt me in de tijd gezien wat ongelukkig.


Gebrek aan veiligheid is zowiezo wel een dingetje binnen de Eindhovense overheid. Burgers kunnen zich niet veilig voelen bij hun eigen overheid. Daar gaat mijn bijgesloten motie feitelijk over.

Zo blijkt bijvoorbeeld uit de WOB-stukken t.a.v. de bezwaarschriften huishoudelijke hulp dat burgers in Eindhoven een landelijke toeslagenaffaire in het klein hebben mogen ervaren. Maar het beperkt zich niet tot de zorg.


En het beperkt zich niet tot burgers.


Uit dezelfde WOB-stukken blijkt ook dat de gemeentelijke organisatie geen veilige plek is voor ambtenaren.


Uit het stuk van de tijdelijke griffier blijkt dat de raad haar rol niet invult, maar zoals het ED formuleert de stempelmachine van het college is. En daarmee als veiligheidsklep niet functioneert. Vandaar ook dat zoveel informatie uit WOB's moet komen.


Zo hebben we de WOB-stukken van appjesgate, waaruit blijkt dat elk willekeurig raadslid zich niet veilig kan weten tegen samenzweringen achter zijn rug om op instigatie van zijn burgemeester. En dat is in nu ook structureel toegestaan in de gedragscode. Dat het achter je rug om mag gebeuren.


Verder blijkt uit het onderzoek raad zoekt vrouw, dat de raad specifiek geen veilige omgeving is voor vrouwen. Klopt het trouwens dat de griffier weggegaan is omdat het voor haar geen veilige omgeving was en daar ondanks een brief niets in veranderde? Ik heb dat meegekregen vanuit de tweede hand en het zou verklaren waarom zij 3 maanden voor de verkiezingen vertrekt.


Ook het presidium is eerder een probleem voor het verzekeren van de veiligheid van raadsleden dan een oplossing gebleken.


Terug naar de situatie buiten de raad afgelopen dinsdag.


Op korte termijn speelt het afscheid van de raad, waar ik, als ik afscheid neem het woord mag voeren. Het hangt er van af of stemmers het de moeite waard vinden wat ik doe of niet.

Ik kreeg net het volgende mailtje binnen van iemand die dat niet de moeite waard vindt.


"Heei Stom Kutwijf,


Niet schrikken als je vannacht met een harde klap in een keer langs je bed ligt…….!!!!!!!


Kan ook ’n andere nacht zijn.


Want als je de oorlog begint stomme kut, dan krijg je bommen op je dak.


De helpende hand."


Ik zal u zijn volgende mailtjes besparen.

Ik dacht eerst vanwege het taalgebruik dat het van een wethouder kwam. Grapje.

Weer even serieus.


De op mij gerichte politieke agressie gaat steeds een stapje verder en is ook afgelopen dinsdag geen strobreed in de weg gelegd in de raadzaal, waar het mij belet mijn functie als volksvertegenwoordiger ten volle te kunnen vervullen. Erbuiten, kunnen we constateren, mag het zonder geremd te worden nog veel verder gaan.


Nu zat ik me het volgende af te vragen.


Kan ik bij een afscheid veilig aanwezig zijn en spreken? En kan ik veilig aanwezig zijn als ik toch weer raadslid of commissielid zou worden?


Ik begrijp dat de beveiliging op het stadhuis opgeschaald is. Ik heb daar dinsdag niets van gemerkt. Ook niet achteraf.


Ik stuur een kopie van deze brief naar de commissaris van de koning van Noord-Brabant en naar het ministerie van Binnen Zaken. In de hoop dat ze vooral naar de motie kijken en zorgen dat de burgers van Eindhoven zich beschermd mogen weten tegen hun eigen overheid.Met vriendelijke groet,


Mary-Ann Schreurs311 weergaven

Gerelateerde posts

Alles weergeven