Duurzame centrale in en voor alle Eindhovenaren

Bijgewerkt op: 26 feb.

Gasprijzen stijgen, spanningen in een onvoorspelbare wereld moeten ons doen nadenken over een onafhankelijkere positie met betrekking tot energie.


Is Eindhoven klaar om voorop te gaan lopen met de energietransitie?


Wanneer alle installaties in werking zijn, moet de centrale in Hamburg, Duitsland zo’n 22.500 megawattuur aan warmte kunnen leveren, en 3.000 megawattuur aan elektriciteit. Wat voldoende is om zo’n drieduizend huishoudens van warmte te voorzien, en 1.000 gezinnen van elektriciteit. De hele installatie moet zo’n 6600 ton CO2 per jaar uitsparen. We kunnen Eindhoven voorop laten lopen met de energietransitie. Eigen energie opwekken maakt ons op energie vlak onafhankelijk van de roerige tijd waar we in verkeren.


-

Bron: Vattenfall

Shell, Mitsubishi Heavy Industries (MHI), Vattenfall en het gemeentelijke bedrijf Wärme Hamburg plannen hoe ze samen waterstof uit wind- en zonne-energie kunnen produceren op de locatie van de elektriciteitscentrale Moorburg, om in die regio te kunnen gebruiken. De vier bedrijven hebben een intentieverklaring ondertekend om van het terrein van Vattenfalls kolencentrale Moorburg een hub te maken voor de productie van fossielvrije waterstof.


Naast de bouw van een schaalbare 100 megawatt electrolyser is de verdere ontwikkeling van het terrein tot een zogenoemde ‘Green Energy Hub’ gepland. Hiervoor wordt onderzoek gedaan naar inzet van de bestaande infrastructuur van de Moorburg-locatie, de noodzakelijke logistieke ketens en de opslagmogelijkheden voor waterstof. Onder voorbehoud van toekomstige investeringsbeslissingen wordt de productie van fossielvrije waterstof, nadat de locatie is ontruimd, in de loop van 2025 verwacht. Hierdoor zou de elektrolyser een van de grootste centrales in Europa worden.

Belangrijk partnerschap

Andreas Regnell, Head of Strategic Development bij Vattenfall: "Vattenfall wil het mogelijk maken fossielvrij te leven binnen één generatie en we hebben grote ambities om de productie van hernieuwbare energie uit te breiden. In dit project kunnen we een bijdrage leveren met onze expertise, ervaring en het unieke Moorburg-terrein, dat de infrastructuur heeft die nodig is voor grootschalige productie van waterstof. We zijn dan ook blij dat we de stad en de industriële locatie Hamburg kunnen ondersteunen bij het realiseren van hun ambitieuze klimaatdoelstellingen."

De partners willen financiering aanvragen in het kader van het EU-programma ‘Important Projects of Common European Interest’ (IPCEI). Dit zou in het eerste kwartaal van 2021 plaatsvinden met het indienen van een eerste schets van het project.Moorburg ideaal voor waterstofproductie

De locatie is aangesloten op het nationale 380kV-net en op het 110kV-net van de stad Hamburg. Bovendien kunnen overzeese schepen direct op de locatie aanmeren en de kade- en havenfaciliteiten als importterminal gebruiken. Het gemeentelijke gasnetwerkbedrijf wil ook binnen tien jaar een waterstofnetwerk in de haven uitbreiden en werkt al aan de benodigde distributie-infrastructuur. In de buurt van de locatie zijn meerdere potentiële klanten voor fossielvrije waterstof gevestigd, waardoor het project de gehele waterstofwaardeketen kan bestrijken – van opwekking tot opslag, transport en gebruik in verschillende sectoren. Ook het bestuur van de stad Hamburg steunt deze stap; in hun regeerakkoord kwamen de regeringspartijen overeen de haalbaarheid van sectorkoppeling en de vestiging van waterstofproductie in de stad/deelstaat te onderzoeken en te ondersteunen.

Besluit om gebruik van steenkool te beëindigen

Vattenfalls steenkoolgestookte elektriciteitscentrale Moorburg is in 2015 geopend. In december 2020 is de commerciële exploitatie beëindigd nadat de energiecentrale een winnende bieding had uitgebracht op de veiling voor de Duitse uitfasering van kolen in december 2020.

Fossielvrije hub Hemweg

Ruim een jaar na de sluiting van de Hemwegcentrale in Amsterdam zijn de voorbereidingen voor de ontmanteling in volle gang. Naar verwachting starten de sloopwerkzaamheden de tweede helft van dit jaar. Het Hemweg-terrein krijgt een nieuwe energiebestemming als fossielvrije hub. Op de locatie wil Vattenfall onder andere waterstof produceren met een electrolyser die, afhankelijk van regelgeving en subsidiëring, vanaf 2024 operationeel kan zijn. Deze waterstof kan, na opschaling, in de toekomst gebruikt worden om synthetische brandstoffen te maken om de luchtvaart en transportsector te helpen CO2-vrij te worden.

100 weergaven

Gerelateerde posts

Alles weergeven

In een hybride wereld waar zowel fysieke winkelen als online verkoop plaats vind is het niet meer van deze tijd dat je moet betalen voor parkeren in gewone winkelcentra. Daarmee jaag je mensen nog mee

Ik zie graag optimale budget voor subsidies in verduurzaming van je eigen huis. Ik zie graag een tegemoetkoming in kosten van de energierekening. Benzinekosten... wat doen we daar aan? ingezonden door

Er bestaan al veel ideeën over bestuurlijke vernieuwing. Ik zou er zelf erg voor zijn als we continu zouden rouleren in onze besturen en controle van besturen (bijv. de raad). Maar zo zijn er meer ide